03 Ειδική κατασκευή τέντας, διαμορφωμένη για χειμερινο ψάρεμα

ειδική κατασκευή τέντας, διαμορφωμένη για χειμερινο ψάρεμα
02 Ειδική κατασκευή τέντας, διαμορφωμένη για χειμερινο ψάρεμα
19 Δεκεμβρίου 2016
04 Ειδική κατασκευή τέντας, διαμορφωμένη για χειμερινο ψάρεμα
19 Δεκεμβρίου 2016

03 Ειδική κατασκευή τέντας, διαμορφωμένη για χειμερινο ψάρεμα